NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!
  Serdecznie witamy wszystkich Gości naszej wizytówki.

  Parafia Rzymskokatolicka
  św. Michała Archanioła
  w Szalowej

  • Msze św. porządek zwykły

   7:00, 18:00/17.00

  • Msze św. porządek świąteczny

   7:30, 9:30, 11:00, 16:00

  • Odpust parafialny

   Uroczystość Trójcy Przenajświętszej niedz. przed lub po 29 września - Michała Archidiec.,niedz. Prze

 • Terytorium parafii:

  Szalowa, Bieśnik.

  Historia kościoła

  Obecny kościół zbudowany został w latach 1739- 1756 z fundacji Krzysztofa Jordana i ks. Wojcie- cha Stefanowskiego. Budowla o tradycji barokowej, drewniana o kon- strukcji zrębowej, pobita gontem, trzynawowa w układzie bazylikowym. Przy fasadzie od frontu dostawione są trzy kruchty. Szeroka fasada zwień- czona jest w części środkowej trójkątnym szczy- tem ozdobionym rzeźbą św. Michała Archanioła walczącego z szatanem z XVIII w. Nawa główna i prezbiterium nakryte są pozornym sklepieniem kolebkowym, zaś nawy boczne nakryte są stro- pami płaskimi. Nawa główna otwarta jest do naw bocznych arkadami o falistym wykroju, wspartymi na przekątnie ustawionych słupach o formie pilastrów z cokołami i głowicami. Podobny wykrój posiada otwór tęczy, w którym umieszczona jest, gru- pa ukrzyżowania z XVIII w. Wyposażenie wnętrza bogate, jednolite, składa się na nie polichromia rokokowa z poł. XVIII w., iluzjonistyczna i figuralna, wystrój rzeźbiarski. Ołtarz główny i sześć bocznych późnobarokowychz dekoracją rokokową z poł. XVIII w. Chrzcielnica z czarnego marmuru, z XVII lub XVIII w. Ambona rokokowa o bogatej dekoracji rzeźbiarskiej, połączona schodami z galeryjką kolatorską z poł. XVIII w. Trzy konfesjonały rokokowe z poł. XVIII w. Ławy polichromowane, rokokowe z XVIII w.

 • Duszpasterze

  • Ks. Mieczysław Górski

   Proboszcz
   data święceń 1993-05-29
   w parafii od 2013-12-15

  • ks. Rafał Sekuła

   wikariusz
   data święceń 2023-05-27
   w parafii od 2023-09-01

  • Ks. Stanisław Tobiasz

   rezydent
   data święceń 1969-05-25
   w parafii od 2007-01-01

 • Grupy religijne w parafii

  • Caritas
   Chór parafialny
   Dziewczęca Służba Maryjna
   Lektorzy
   Ministranci
   Schola

 • Dane adresowe parafii

  38-331 Szalowa, Szalowa 14